Projekty koncepcyjne

  • TERENU - opracowujemy koncepcje zagospodarowania terenu, w oparciu o plan miejscowy lub warunki zabudowy, biorąc pod uwagę potrzeby inwestora, kształt działki, sąsiednią zabudowę i kontekst przestrzenny.
  • BUDYNKÓW - wykonujemy koncepcje budynków - bryły oraz układu funkcjonalnego pomieszczeń zgodnie z potrzebami i upodobaniami inwestora, przepisami technicznymi oraz naszym autorskim, indywidualnym pomysłem. Koncepcje przedstawiamy w czytelnej formie rysunkowej oraz na prośbę inwestora w 3D.

Analizy terenu pod inwestycje

Analizujemy teren w celu rozpoznania możliwości zrealizowania planowanej inwestycji, biorąc pod uwagę lokalizację działki, sąsiedztwo, formę użytkowania i szeroko rozumiany kontekst przestrzenny.

Przedstawiamy parametry powierzchniowe, kubaturowe oraz gabaryty szacunkowych obiektów I możliwości zabudowy terenu zgodnie z wytycznymi prawa miejscowego.

Sprawdzamy założenia planu miejscowego, a w przypadku jego braku pomagamy w złożeniu dokumentów dotyczących pozyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Projekty budowlane

Wykonujemy projekty budowlane obiektów budowlanych i budowli, a także pomagamy w przeprowadzeniu inwestora przez proces otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym przez etapy pozyskiwania niezbędnych odstępstw, pozwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane. W skład naszych opracowań wchodzą:

  • projekty architektoniczne wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji
  • projekty konstrukcyjne
  • projekty branżowe (c.o., wod.-kan., gaz, elektryka, itd.) wewnątrz budynku i na działce

W naszych opracowaniach projektowych przedstawiamy analizy zacieniania i przesłaniania dla budynków.

Na prośbę inwestora występujemy również z wnioskami o przyłączenia do mediów (elektryka, woda, kanalizacja, gaz), a także pomagamy wykonać projekty przyłączy.

Na stałe współpracujemy z zaufanymi geodetami i geologami w zakresie wykonywania map do celów projektowych i badań gruntu.

Projekty wykonawcze

Opracowujemy projekty wykonawcze na podstawie naszych projektów budowlanych wraz z detalami rozwiązań projektowych. W razie potrzeby przedstawiamy kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.

Pełnimy nadzory autorskie naszych projektów na prośbę inwestora, sprawdzamy zgodność projektu z wykonywaną realnie budową. Współpracujemy z kierownikiem budowy na etapie realizacji projektu.

Zmiany sposobu użytkowania budynku, lokalu

Opracowujemy projekty zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu do urzędu zgodnie z wytycznymi inwestora i realnymi możliwościami wykonania określonej nowej funkcji. Sprawdzamy zgodność planowanej zmiany użytkowania z przepisami technicznymi, pożarowymi, sanitarnymi i prawa miejscowego.

Inwentaryzacje

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane - pomiary istniejących budynków na zlecenie inwestora wraz z dokumentacją opisową i fotograficzną, w celach np. wyodrębnienia własności, dla kredytobiorców, do urzędu, przy sprzedaży nieruchomości lub innych.

Lokalizacja

ul. Piastowska 51
83-000 Pruszcz Gdański

Skontaktuj się

+48 609 629 680
biuro@emer-architekci.pl

Godziny pracy

pn-pt: 09:00 - 17:00
sob: nieczynne

Copyright © 2013-2018 EMER ARCHITEKCI, ARCHITEKT Pruszcz Gdański (w pobliżu Gdańska). RODO